Mava Online Satınalma Yönetim sistemi depo kontrol sistemine düşen ürünleri stok kontrolu yapıldıktan sonra mevcut stoklarınızda ürünler varsa departmana teslim edilir yok ise satınalma süreç işlemleri başlaması için satınalma departmana gönderilir talepler. 

 

Depo talep yada diğer işlemlerde Kullanıcı yetkilendirme sistemine göre yapılır .Sistemde kullanıcılar yetkileri nereye girecekse yada ne işlemleri yapacaksa o şekilde yetkilendirme yapılır.

Mava Online Satınalma Yönetim sistemi depo kontrol sistemine düşen ürünleri stok kontrolu yapıldıktan sonra mevcut stoklarınızda ürünler varsa departmana teslim edilir yok ise satınalma süreç işlemleri başlaması için satınalma departmana gönderilir talepler. 

 

Depo talep yada diğer işlemlerde Kullanıcı yetkilendirme sistemine göre yapılır .Sistemde kullanıcılar yetkileri nereye girecekse yada ne işlemleri yapacaksa o şekilde yetkilendirme yapılır.

Marmaris YAzılım
Marmaris YAzılım
Marmaris YAzılım